×

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HOÀN HUẾ

Địa chỉ: 010 - 012, đường Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Số điện thoại: 0973984675

Hỗ trợ khách hàng

Chính sách thu đổi

  a) Quy định chung

  Đối với tất cả các sản phẩm được mua từ cửa hàng, Hoàn Huế chỉ thực hiện chính sách mua lại hoặc đổi hàng (tùy sản phẩm - vui lòng xem chi tiết phía dưới) và không áp dụng chính sách trả hàng.       

  Khi đổi hoặc bán lại sản phẩm, quý khách vui lòng mang theo giấy đảm bảo vàng, giấy kiểm định (nếu có) để nhận được hỗ trợ tốt nhất từ phía cửa hàng. Trong trường hợp quý khách bị mất/ không mang theo giấy đảm bảo vàng, giấy kiểm định, thông tin ghi nhận trên giấy đảm bảo vàng sai lệch so với thực tế sản phẩm, hoặc không có dấu thương hiệu của Công ty đóng trên sản phẩm, Hoàn Huế sẽ hỗ trợ mua lại theo giá hiện hành.                                                                                                     

  b) Chính sách thu đổi

  Quy định mua lại, đổi hàng với sản phẩm Trang sức Vàng Tây (Khác vàng 999.9, 24K)

  Sản phẩm Vàng Tây khi đổi hoặc mua lại, Hoàn Huế sẽ căn cứ vào giá trị sản phẩm dự kiến đổi và thời gian sử dụng (kể từ khi Khách hàng mua sản phẩm cho đến thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác), đối với từng trường hợp, công ty áp dụng chính sách như sau:

  Đối với sản phẩm còn mới và 100% nguyên vẹn:

  Loại sản phẩm

  Thời gian áp dụng

  Các trường hợp đổi

  Tỷ lệ đổi hàng

  Tỷ lệ mua lại

  Trang sức Vàng Tây

  Trong vòng 48h

  Đối với sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  100%

  90%

   

  Đối với sản phẩm có giá trị thấp hơn

  95%

  Từ 3 ngày - dưới 1 tháng

  Đối với sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  90%

  80%

  Đối với sản phẩm có giá trị thấp hơn

  85%

  Trên 1 tháng

  Đối với sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  80%

  70%

  Đối với sản phẩm có giá trị thấp hơn

  75%

  BẢNG 1.1

  Đối với sản phẩm không còn nguyên vẹn, Hoàn Huế sẽ áp dụng chính sách mua lại theo giá hiện hành.

  Quy định mua lại, đổi hàng với sản phẩm Trang sức Vàng Ta (Vàng 999.9, 24K)

  Đối với sản phẩm Vàng Ta (Vàng 999.9, 24K), Hoàn Huế sẽ áp dụng mua lại theo giá hiện hành, khi đổi hàng cửa hàng sẽ áp dụng theo hình thức vàng đổi vàng.

  Đối với sản phẩm Nhẫn tròn trơn 24K và sản phẩm Vàng Ta công nghệ 5D, 7D

  Loại sản phẩm

  Các trường hợp đổi

  Chính sách đổi hàng

  Chính sách mua lại

  Nhẫn tròn trơn 24K và sản phẩm Vàng Ta công nghệ 5D, 7D

  Đổi sản phẩm có trọng lượng cao hơn

  Khách hàng bù thêm số tiền ứng với phần trọng lượng chênh lệch tăng thêm theo giá bán của cửa hàng

  Áp dụng theo giá hiện hành

  Đổi sản phẩm có trọng lượng thấp hơn

  Cửa hàng trả cho khách hàng số tiền ứng với phần trọng lượng chênh lệch giảm đi theo giá mua của cửa hàng

  BẢNG 1.2

  Ví dụ:

  Khách hàng muốn đổi từ nhẫn 3 chỉ sang nhẫn 5 chỉ, khách hàng chỉ cần bù thêm số tiền chênh lệch là 2 chỉ theo giá bán ra của Hoàn Huế tại thời điểm giao dịch phát sinh.

  Ngược lại, khi khách hàng muốn đổi nhẫn từ 5 chỉ sang nhẫn 3 chỉ, Hoàn Huế sẽ trả lại cho quý khách số tiền chênh lệch là 2 chỉ theo giá mua vào của cửa hàng tại thời điểm giao dịch phát sinh.

  Lưu ý: Khi đổi các sản phẩm Vàng công nghệ 5D, 7D, quý khách vui lòng bù thêm tiền công (nếu có). Trường hợp khách hàng đổi sang sản phẩm công nghệ có tiền công thấp hơn, Hoàn Huế không hỗ trợ trừ tiền công.

  Đối với sản phẩm Vàng trang sức 24K (sản phẩm có công)

  Khi đổi sản phẩm Vàng trang sức 24K sang sản phẩm Nhẫn tròn trơn 24K, Hoàn Huế sẽ áp dụng theo hình thức vàng đổi vàng (theo bảng 1.2), và không hỗ trợ trừ tiền công.

  Khi đổi sản phẩm Nhẫn tròn trơn 24K sang sản phẩm Vàng trang sức 24K, Hoàn Huế sẽ áp dụng theo hình thức vàng đổi vàng (theo bảng 1.2), và quý khách vui lòng bù thêm tiền công (nếu có).

  Khi đổi các sản phẩm thuộc loại Vàng trang sức 24K, Hoàn Huế sẽ chỉ áp dụng theo chính sách mua lại và hỗ trợ giảm 50.000 - 100.000 VNĐ (tùy theo từng thời điểm) đối với khách hàng có giấy đảm bảo vàng từ Hoàn Huế. Quý khách vui lòng bù thêm tiền công (nếu có).

  Khi mua lại các sản phẩm Vàng trang sức 24K, Hoàn Huế sẽ áp dụng chính sách mua lại theo giá hiện hành và không hỗ trợ trừ tiền công.

  Lưu ý:

  Đối với sản phẩm là vòng hồi môn và kiềng hồi môn, Hoàn Huế sẽ chỉ áp dụng chính sách mua lại.

  Đối với sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng, theo thiết kế riêng, Hoàn Huế sẽ mua lại vàng theo giá tại thời điểm giao dịch và không bao gồm tiền công chế tác. Nếu quý khách đổi sang sản phẩm khác thì sẽ được đổi vàng sang vàng và quý khách bù thêm tiền công (hoặc vàng nếu có) của sản phẩm đổi.

  Quy định mua lại, đổi hàng với sản phẩm Trang sức Kim cương và Kim cương viên

  Đối với Trang sức Kim cương

  Sản phẩm Trang sức Kim cương khi đổi hoặc mua lại, Hoàn Huế sẽ căn cứ vào giá trị sản phẩm dự kiến đổi và thời gian sử dụng (kể từ khi Khách hàng mua sản phẩm cho đến thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác), đối với từng trường hợp, công ty áp dụng chính sách như sau:

  Đối với sản phẩm còn mới và 100% nguyên vẹn:

  Sản phẩm áp dụng

  Thời gian sử dụng

  Các trường hợp đổi

  Chính sách đổi

  Chính sách mua lại

  Trang sức kim cương, ổ kim cương

  Trong vòng 48h

  Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  100%

  80%

  Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

  95%

  80%

  Trên 48h - dưới 1 tháng

  Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  95%

  80%

  Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

  85%

  80%

  Trên 1 Tháng

  Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  85%

  70%

  Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

  80%

   

  70%

  BẢNG 1.3

  Đối với Trang sức Kim cương và ổ kim cương sản phẩm không còn nguyên vẹn, Hoàn Huế sẽ áp dụng chính sách mua lại theo giá thỏa thuận.

  Lưu ý: Nếu sản phẩm đã chỉnh số tay sẽ khấu trừ 5% tổng giá trị khi áp dụng đổi hoặc mua lại.

  Đối với Kim cương viên

  Sản phẩm Kim cương viên khi đổi hoặc mua lại, Hoàn Huế sẽ căn cứ vào giá trị sản phẩm dự kiến đổi và thời gian sử dụng (kể từ khi Khách hàng mua sản phẩm cho đến thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch bán lại hoặc đổi sang sản phẩm khác), đối với từng trường hợp, công ty áp dụng chính sách như sau:

  Đối với sản phẩm còn mới và 100% nguyên vẹn:

  Sản phẩm áp dụng

  Thời gian sử dụng

  Các trường hợp đổi

  Chính sách đổi

  Chính sách mua lại

  Kim cương viên dưới 5mm

  Trong vòng 48h

  Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  100%

  90%

  Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

  95%

  90%

  Trên 48h

  Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  85%

  75%

  Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

  80%

  75%

  BẢNG 1.4

  Sản phẩm áp dụng

  Thời gian sử dụng

  Các trường hợp đổi

  Chính sách đổi

  Chính sách mua lại

  Kim cương viên trên 5mm

  Trong vòng 48h

  Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  100%

  95%

  Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

  97%

  95%

  Trên 48h

  Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

  90%

  80%

  Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

  87%

  80%

  BẢNG 1.5

  Đối với viên kim cương sản phẩm không còn nguyên vẹn,  Hoàn Huế không áp dụng chính sách mua lại.

  Quy định mua lại, đổi hàng với sản phẩm phong thủy, đá, ngọc

  Đối với các sản phẩm phong thủy, Hoàn Huế chưa áp dụng chính sách đổi hàng hoặc mua lại.

  Đối với các loại đá, ngọc có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên, được gắn trên sản phẩm và còn nguyên vẹn, không bị trầy xước, nứt, vỡ, Hoàn Huế sẽ áp dụng mua lại theo phương thức thỏa thuận. Đối với các loại đá, ngọc gắn trên sản phẩm nhưng không còn nguyên vẹn, bị trầy, xước hoặc đã bóc rời khỏi sản phẩm, Hoàn Huế sẽ hỗ trợ quý khách mua lại theo giá thẩm định.

  Trong trường hợp đá, ngọc bị nứt, vỡ Hoàn Huế không áp dụng chính sách đổi hàng hoặc mua lại.